Porevizní opravy

Zařídíme celkovou opravu elektrických zařízení po revizi.

Náš tým odborníků Vám navrhne nejrychlejší a nejlevnější řešení.

Revize elektrospotřebičů

Revize elektrospotřebičů provádíme podle podle platných norem s nejmodernějšími přístroji.

Do těchto revizí patří zařízení v domácnosti (lednice, elektrická trouba, mikrovlnná trouba...), audiovizuální přístroje (televize, rádia, DVD...), zařízení IT (počítače, tiskárny....), ruční nářadí (vrtačky, brusky, pily...)  a prodlužovací kabely.

Revize elektroinstalací

Revize elektroinstalací provádíme v rodinných domech, úřadech, a firmách, revizi provádí zkušený revizní technik.

Proč provádět revize elektroinstalace? Hlavním smyslem provádění revize elektřiny je ochrana majetku a především bezpečí osob, které v nemovitosti pobývají. Díky pravidelné kontrole se případné závady odhalí včas, a tak můžete předcházet úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Revize hromosvodů

Jak nás hromosvod chrání? Správně fungující hromosvod (přesněji bleskosvod), který je zasažen bleskem, uměle svede jeho výboj do země. Význam hromosvodu spočívá především v tom, že zabrání možnému požáru a poškození budovy i zdraví osob. Hromosvod se proto stal dnes už běžnou součástí protipožární ochrany. Přitom zamezuje i poničení elektrických a datových rozvodů v objektu.Revize strojů

Proč provádět revize strojů? Revize pracovních strojů vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Revizemi pracovních strojů předejdete úrazu elektrickým proudem, případně dalším škodám.

Revize nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru. Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl. 3.1 ČSN EN 1838 rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení

Kamerové systémy

Provádíme montáž a dodávky kamerových systémů HIKVISION na rodinné domy, kancelářské budovy, výrobní haly.

Navrhneme vždy nejlepší řešení a pomůžeme Vám s jejich servisem.
Zabezpečovací systémy

Montujeme zabezpečení JABLOTRON do bytů, domů i rozsáhlých firemních objektů. Pomůžeme Vám také s jejich servisem a připojením na pult centralizované ochrany.