Porevizní opravy

Zařídíme celkovou opravu elektrických zařízení po revizi.

Náš tým odborníků Vám navrhne nejrychlejší a nejlevnější řešení.

Revize elektrospotřebičů

Revize elektrospotřebičů provádíme podle podle platných norem s nejmodernějšími přístroji.

Do těchto revizí patří zařízení v domácnosti (lednice, elektrická trouba, mikrovlnná trouba...), audiovizuální přístroje (televize, rádia, DVD...), zařízení IT (počítače, tiskárny....), ruční nářadí (vrtačky, brusky, pily...) a prodlužovací kabely.

Revize elektroinstalací

Revize elektrické instalace je proces, při kterém se provádí kontrola a posouzení stavu elektrického systému v budově nebo zařízení. Cílem revize je zjistit, zda je instalace bezpečná, správně provedená a splňuje platné normy a předpisy. Během revize se provádí vizuální kontrola všech součástí elektrického systému, včetně kabelů, rozvodů, zásuvek, světel, jističů a dalších prvků. Dále se měří elektrické parametry, jako je napětí, proud, odpor a izolace. Pokud jsou zjištěny nějaké nedostatky nebo poruchy, jsou tyto zaznamenány a majitelovi instalace je doporučeno je opravit.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů je proces, při kterém se provádí pravidelná kontrola a posouzení stavu a funkčnosti hromosvodů. Hromosvod je systém, který slouží k ochraně budov a zařízení před poškozením způsobeným bleskem.Revize strojů

Revize strojů je proces, při kterém se provádí důkladná kontrola a posouzení stavu strojů, zařízení nebo technických systémů. Cílem revize je zjistit, zda jsou stroje v souladu s předepsanými normami, bezpečnostními předpisy a provozními požadavky.

Revize nouzového osvětlení

Revize nouzového osvětlení je proces, při kterém se provádí kontrola a posouzení správného fungování a bezpečnosti nouzového osvětlení v budově. Tato revize je nezbytná pro zajištění správného provozu nouzového osvětlení v případě výpadku běžného osvětlení, například při výskytu požáru, výpadku elektrické energie nebo jiných mimořádných událostech.

Kamerové systémy

Provádíme montáž a dodávky kamerových systémů HIKVISION na rodinné domy, kancelářské budovy, výrobní haly.

Navrhneme vždy nejlepší řešení a pomůžeme Vám s jejich servisem.
Zabezpečovací systémy

Montujeme zabezpečení JABLOTRON do bytů, domů i rozsáhlých firemních objektů. Pomůžeme Vám také s jejich servisem a připojením na pult centralizované ochrany.